Mi?dzyzdroje grudzie? 2015
Dodane przez EMIred dnia Grudzień 15 2015 21:18:29
UROCZYSTE  PODSUMOWANIE  XXI EDYCJI  SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST  I  GMIN

news: Mje1Zmn.jpg
W Mi?dzyzdrojach odby?o si? uroczyste posumowanie XXI Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Zwyci??y?o woj. zachodniopomorskie i to ju? po raz 9 z rz?du. Przybyli burmistrzowie i wójtowie.
Staje si? to wzorem dla ca?ej Polski. Przyjechali tak?e delegaci z lubuskiego - ognisko TKKF Staszica - Zdrowie. W balu wzi??o udzia? ok. 350 osób.


Na poszczególnych zdj?ciach s? - otwórz "czytaj wi?cej"

Rozszerzona zawartość newsa
Zdj?cie nr 1 - Andrzej Dziabas otrzymuje Odznak? Honorow? TKKF Szczecin,

Zdj?cie nr 2 - Tadeusz Wo?oszczuk wr?cza statuetk? od ogniska Staszica - Zdrowie za 40 - lecie pracy na rzecz sportu dla Tomasza Wo?oszczuka,

 Zdj?cie nr 3 - pami?tkowe zdj?cie uczestników z Gorzowa: Jan Grzelak, Andrzej Dziabas i Tadeusz Wo?oszczuk.

Zdj?cie nr 4 - Prezes ogniska TKKF Staszica - Zdrowie Piotr Kupidura do??cza suwenir do statuetki, wr?czaj?c Tomaszowi Wo?oszczukowi,

Zdj?cie nr 5 - by? nad morzem i nie zobaczy? morza to grzech - na zdj?ciu Jan Grzelak, Lidia i Andrzej Dziabas,

Zdj?cie nr 6 - weso?a atmosfera na balu, pozuj?: Genowefa Wo?oszczuk, Lidia Dziabas i Genowefa Grzelak,

Zdj?cie nr 7 - w takim hotelu mieszkali?my - prezentuje Genowefa Grzelak