Kurier Osiedlowy
  
Nawigacja
Portal
  Strona g?ówna
  Kontakt
  Szukaj
  Forum
  Linki
  REDAKCJA:Gorzów Wlkp. ul. Marcinkowskiego nr.8 DT PEGAZ tel. 663 16 00 45

Hobbystyka

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 60
Nieaktywowany Użytkownik: 17131
Najnowszy Użytkownik: ~ba9spo
Reklama

VIREX 1001 Drobiazgów i Us?ug Dom Towarowy PEGAZ ul. Marcinkowskiego 8 Gorzów Wlkp. Mail: virexpl@o2.pl

Gecon

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
WebCam - monitorowan...
Nowe chodniki
?MIECI
BLOKOWISKO
KOSZENIE TRAWY
Najciekawsze Tematy
?MIECI [26]
WebCam - monitoro... [23]
Nawierzchnia dróg... [21]
Kurier - strona i... [17]
Krótkie pytanie [16]
Reklama

VIREX 1001 Drobiazgów i Us?ug Dom Towarowy PEGAZ ul. Marcinkowskiego 8 Gorzów Wlkp. Mail: virexpl@o2.pl

Gecon

TKKF
Kolejny turniej zorganizowany przez TKKF z os. Staszica
news: Rysunek1i2.jpg
Dodane przez EMIred dnia czerwiec 28 2012 13:29:39
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 749 Czytań Drukuj
Najnowsza ksi??ka Wincentego Zdzitowieckiego
Najnowsza ksi??ka Wincentego Zdzitowieckiego
news: Witek.jpg
Dodane przez EMIred dnia kwiecień 25 2012 19:22:59
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 828 Czytań Drukuj
Protest

Z przykro?ci? obserwujemy próby zamachu na, wydawa?oby nam si?, pierwotne i niekwestionowalne prawa jednostki. Ostatnimi czasy najwi?kszym zagro?eniem w tej materii jest ACTA, czyli wg oficjalnych dokumentów „Umowa handlowa dotycz?ca zwalczania obrotu towarami podrobionymi mi?dzy Uni? Europejsk? i jej pa?stwami cz?onkowskimi, Australi?, Kanad?, Japoni?, Republik? Korei, Meksyka?skimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Maroka?skim, Now? Zelandi?, Republik? Singapuru, Konfederacj? Szwajcarsk? i Stanami Zjednoczonymi Ameryki”.

Umowa zmusza jej sygnatariuszy do po??czenia si? w wyszukiwaniu, tropieniu i parali?owaniu wszelkich dzia?a?, które mog? by? uznane za przejawy dzia?ania przeciw „w?asno?ci intelektualnej”. Zgodnie z dokumentem, który ma zosta? podpisany 26 stycznia, utworzony b?dzie mi?dzynarodowy Komitet do spraw ACTA, którego zadaniem b?dzie monitorowanie i koordynowanie dzia?a? wszystkich cz?onków umowy maj?ce na celu powstrzymanie wszelkich wyst?pie? przeciwko „w?asno?ci intelektualnej”. W praktyce oznacza to mo?liwo??:

1. Blokowania produkcji nowoczesnych, cz?sto ratuj?cych ?ycie, leków obarczonych przepisami prawa patentowego.

2. Utrudnienia w wprowadzeniu nowoczesnych upraw ro?lin, mog?cych pomóc w wykarmieniu regionów cierpi?cych z powodu trudnego klimatu.

3. Spowolnienie lub zatrzymanie rozwoju technologicznego spowodowanego drako?skimi sankcjami za z?amanie przepisów niniejszej umowy.

4. Wprowadzenie cenzury Internetu, ju? teraz nazywanego „ostatnim bastionem wolno?ci s?owa”.

Stanowczo pot?piamy akt ACTA, jak i ka?dy inny, który ma prowadzi? do ograniczenia tempa rozwoju ludzko?ci i wydarciu z r?k ludzi resztek wolno?ci obywatelskich. Uwa?amy proponowany projekt za wybitnie niekorzystny dla ?wiatowego przemys?u i rozwoju, a przede wszystkim za naruszaj?cy podstawowe ludzkie prawa i wolno?ci.

Dodatkowym powodem naszego sprzeciwu jest fakt, i? porozumienie to tworzone by?o w warunkach uniemo?liwiaj?cych opinii publicznej zaznajomienie si? z jego tre?ci?. Mi?dzynarodowa umowa o tak ogromnej wadze nie mo?e by? wprowadzana bez wcze?niejszych analiz jej kosztów spo?ecznych, gospodarczych i niew?tpliwej szkodliwo?ci.

Wydaje si?, ?e jedynymi, którzy mogliby skorzysta? na tej umowie s? w?a?ciciele ju? istniej?cych patentów, którzy chc? zaostrzy? walk? ze swoj? rynkow? konkurencj?. Uwa?amy, ?e tworzenie ustawy, która spowoduje centralizacje w?adzy w r?kach zarz?dców tych wielkich korporacji, gdy? tutaj o nich mowa, nie mo?e by? przyj?ta.

Wyra?amy g??boki sprzeciw wobec naruszania wolno?ci obywateli, jednocze?nie przyznaj?c, ?e w sytuacji, w której w?adze ka?dego z pa?stw wspó?tworz?cych uznaj?, i? ustawy reguluj?ce kwestie „praw patentowych” s? konieczne, to naszym zdaniem powinny one ograniczy? si? do ich stosowania tylko na swoim terytorium. Nie mo?emy zgodzi? si? na to, ?eby ustawy tego typu rozci?ga? na znaczn? cz??? ludzko?ci. W naszym mniemaniu projekt ACTA nie niesie ?adnych pozytywnych propozycji, a jedynie zaostrzenie systemu kontroli, zakazów i nakazów, które ju? dzi? s? nadmiernie rygorystyczne.

Dodane przez EMIred dnia styczeń 22 2012 12:55:40
0 Komentarzy + 640 Czytań Drukuj
Wykopki ko?o PEGAZ - u
Wymiana starych rur od gazu

news: WykPegazem.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 28 2011 14:27:45
Czytaj więcej + 1 Komentarzy + 632 Czytań Drukuj
Pierwszy ?nieg
Pierwsze opady ?niegu w tym roku

news: Zima2011.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 21 2011 11:54:46
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 587 Czytań Drukuj
Modernizacja sieci ciep?owniczej
Modernizacja sieci gazowej na Staszica

news: PracePECu.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 21 2011 11:45:22
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 770 Czytań Drukuj
Przed?wi?teczne porz?dki
Wykopki przy ul. Marcinkowskiego

news: MarcSlaZmniejA.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 18 2011 12:13:43
Czytaj więcej + 1 Komentarzy + 607 Czytań Drukuj
Najnowsza ksi??ka dr Zbigniewa Szafkowskiego
Najnowsza ksi??ka
 dr Zbigniewa Szafkowskiego


news: StartZmn.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 06 2011 10:24:08
Czytaj więcej + 1 Komentarzy + 735 Czytań Drukuj
Nasze skrzynki pocztowe
Czy skrzynki pocztowe zabezpieczaj? nasz? korespondencj??

news: skrzynkaZmn.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 02 2011 21:50:56
Czytaj więcej + 2 Komentarzy + 601 Czytań Drukuj
Do?cie do jezdni
Na wysoko?ci nr. Marcinkowskiego 9 F wykonano doj?cie do jezdni

news: MarcZebra.jpg
Dodane przez EMIred dnia grudzień 02 2011 21:31:18
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 601 Czytań Drukuj
Ogl?dajcie internetow? telewizj?
Otwórz oczy, otwórz umys?, przebud? si? z chocholego ta?ca
To jest nowa internetowa telewizja.
http://www.livestream.com/wolnaludzkosctv

news: TV.jpg
Dodane przez EMIred dnia listopad 10 2011 19:44:37
Czytaj więcej + 0 Komentarzy + 746 Czytań Drukuj
Strona 3 z 20 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Ankieta
Czy podobaj? si? nam nowe elewacje budynków?

tak

nie

nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

^EMIred
DATA: 21/04/2011 11:55
REXON - nie mog? za??cza? fotek do newsów.

^EMIred
DATA: 03/04/2010 19:33
NOWE LINKI
PROSZ? ZOBACZY?

^EMIred
DATA: 17/11/2008 15:26
Zbli?aj? si? kolejne ?wi?ta.

~ewcia
DATA: 21/03/2008 08:36
Weso?ych ?wi?t i smacznego jajka!!!

@Rexon
DATA: 07/07/2007 10:45
EMI napisz mi, po którym Newsie rozwali?a sie strona?